Tu radi manu es. "es" var pastāvēt tikai tad, ja ir kāds "tu", kas man pateiktu, ka ir kāds "es". Mēs nevaram atklāt savu patieso "es", skatoties paši uz sevi. "Es" dzimst no attiecībām ar citiem. "Es" ir vērsts uz ārpusi, nevis nodarbināts ar savu ego. Es topu caur savām attiecībām ar tevi(tu), un, kad es kļūstu es, tad es saku:"tu". Visa reālā dzīve ir sastapšanās!